Intellisafe

Intellisafe

Intellisafe

Säkerheten främst

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. Vårt fokus är att göra bilresan så säker som möjligt och det har lett fram till ett antal system och funktioner som varnar, ingriper aktivt samt skyddar passagerare och övriga trafikanter.

De olika IntelliSafe-funktionerna har vi delat upp i fem kategorier:
Basutrustning, City Safety, IntelliSafe Assist, Driver Alert Systems och IntelliSafe Surround

Vision 2020

Vår vision är att år 2020 skall ingen som färdas i en ny Volvo omkomma eller skadas allvarligt.
Läs mer om vision 2020

Basutrustning

Varje ny Volvo har en mycket hög säkerhet med riklig säkerhetsutrustning som standard. Utrustningen skiljer sig åt mellan de olika modellserierna och exakt vad som ingår kan du se här nedanför.

Automatisk bromsning efter kollision
Aktiveras när airbag löst ut för att få stopp på bilen.

Automatisk hastighetsbegränsare via vägskyltar
Valbar funktion som hjälper föraren hålla rätt hastighet.

Automatisk upplåsning av dörrar vid kollision
Gör att räddningspersonal kan ta sig in i bilen.

Bromspedal-kollaps vid krock
Reducerar risk för fotfraktur vid kollision.

Run Off Road Mitigation
Bilen styr in på vägen och bromsar vid behov om den upptäcker att det är risk att köra av vägen.

Krockenergiabsorberande stolsdynor
Reducerar risken för kompressionsskador vid kollision eller avåkning.

Standard: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90

Bältesförsträckare
Sträcker automatiskt bältet om systemet upptäcker att bilen riskerar en olycka.

Standard: S60, S60 CROSS COUNTRY,
V40, V40 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY och XC60

Electronic Stability Control (ESC)
Antisladdsystem med EBA "panikbromsassistent".

Emergency Brake Light (EBL)
Bromsljusen blinkar vid en panikbromsning.
Framstolar med WHIPS
System för att förhindra whiplashskador.
Inflatable Curtain (IC)
Krockgardin i takpanelen ovanför sidodörrar och bakre sätesrad.

Intelligent Driver Information System (IDIS)
Visar den viktigaste informationen först vid stressade situationer.

Krockkudde, förar- och passagerarsida
Mycket viktig del av krockskyddet som minskar risken för personskador.

Side Impact Protection System (SIPS)
Sidokrockkuddar i framstolarna.

Standard: Alla modeller.

Pedestrian Airbag
Krockkudde för fotgängare

Programmerbar hastighetsbegränsare
Föraren kan ställa in en maximal hastighet.

Standard: V40 och V40 CROSS COUNTRY

Roll Stability Control (RSC)
Minskar risken för att bilen slår runt.

City safety

Hjälper föraren att undvika hinder, varnar och förbereder bromsarna – samt om inte föraren gör det – kan systemet aktivt bromsa.

Collision Warning
Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning. Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre moment i följande ordning:

1. Kollisionsvarning.
2. Bromsunderstöd.
3. Auto-broms.


Cyclist detection with full auto brake
Upptäcker cyklister i bilens väg, varnar först och bromsar sen automatiskt om det är risk för kollision.

Pedestrian detection with full auto brake
Upptäcker gångtrafikanter i bilens väg, varnar först och bromsar sen automatiskt om det är risk för kollision.

Standard: Alla modeller.
Cross traffic detection with full auto brake
Upptäcker och bromsar för mötande bilar vid vänstersväng.

Large Animal Detection
Världsnyhet från Volvo som upptäcker större djur, varnar föraren och hjälper till att undvika en påkörning.

Prepared brakes
Vid risk för en olycka förbromsar bilen automatiskt och hjälper föraren bromsa tillräckligt.

Safe positioning
Bältesförsträckare vid kritiska situationer. Säkerhetsbältena för förare och passagerare i framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare. Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i samband med förarstödsystemen City Safety och Rear Collision Warning.

Vid kritiska situationer så som panikbroms, kraftig undanmanöver, avkörning (t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot något i terrängen), sladd eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor. Den elektriska bältesförsträckaren positionerar den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar effekten av säkerhetssystem så som bilens krockkuddar.

Standard: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90

Intellisafe assist

Aktiva förarstöd som ökar säkerheten. Bland funktionerna finns t.ex. den adaptiva farthållaren, köassistent och avståndskontroll.


Adaptive Cruise Control
Adaptiv konstantfarthållare som automatiskt anpassar farten till långsammare fordon framför bilen.

Distance Alert
Varnar i förardisplayen (Head-Up Display för 90-serien) om avståndet till framförvarande bil är mindre än det önskade.

Standard: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90.
Tillval: S60, S60 CROSS COUNTRY, V40, V40 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY och XC60.

Collision warning with full auto brake
Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare
är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning. Upptäcker framförvarande fordon, varnar först och bromsar sen automatiskt om det är risk för kollision.

Queue Assist
Köassistent (endast i kombination med automatlåda). Bilen följer trafikrytmen ända ner till stillastående.

Tillval: S60, S60 CROSS COUNTRY, V40, V40 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY och XC60.
Lane Keeping Aid
Hjälper föraren att hålla bilen kvar i sin fil genom varning och lätta styrjusteringar.

Pilot Assist
Hjälper föraren att hålla bilen i mitten av filen med lätta styrjusteringar.

Standard: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90

Driver alert systems

Driver Alert System hjälper förare som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.

Active High Beam (AHB)
Automatiskt helljus är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus till halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.

På bil med halogenstrålkastare återgår belysningen till helljus någon sekund efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.

På bil med LED-strålkastare eller aktiva xenon-strålkastare gäller följande:
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet återgår belysningen till helljus någon sekund efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus. Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad som sker vid konventionell avbländning, att lysa med helljus på båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.

Tillval: Alla modeller.

Driver Alert Control
Varnar föraren om körningen tyder på att hen är okoncentrerad eller trött och behöver ta en paus.

Road Sign Information (RSI)
Trafikskyltsinformation, läser automatiskt av trafikskyltar och informerar föraren på förardisplayen, eller på Head-Up Displayen för 90-serien.

Standard: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90

Tillval: S60, S60 CROSS COUNTRY, V40, V40 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY och XC60.

Forward Collision Warning
Varnar föraren om systemet upptäcker risk för kollision. Alla indikeringsslampor börjar blinka för att varna den föraren och bältena sträcks automatiskt.

Tillval: S60,S60 CROSS COUNTRY, V40, V40 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY och XC60.

Lane Departure Warning (LDW)
Varnar föraren om bilen är på väg att lämna filen.

tandard: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90

Tillval: S60, S60 CROSS COUNTRY, V60, V60 CROSS COUNTRY och XC60.

Lane Keeping Aid
Haptisk styrningsrespons i ratten (Ej S60/V60 D4 AWD och V60 D5/D6 Twin Engine).

Tillval: S60, S60 CROSS COUNTRY, V40, V40 CROSS COUNTRY, V60 och V60 CROSS COUNTRY

Intellisafe surround

Funktioner som hjälper dig att se och upptäcka faror runt omkring bilen. Exempelvis BLIS som varnar för fordon i den blinda fläcken.

Blind Spot Information System (BLIS)
Varnar för fordon i "döda vinkeln" och varnar även om fordon snabbt närmar sig bakifrån i en angränsande fil.

Tillval: Alla modeller.

Lane Change Merge Aid (LCMA)

Tillval: S60, S60 CROSS COUNTRYV, 40V, 40 CROSS COUNTRY, V60 och V60 CROSS COUNTRY

Rear Collision Warning (RCW)
Upptäcker om ett fordon håller på att köra på dig bakifrån. Alla indikeringsslampor börjar blinka för att varna den föraren. Håller någon på att köra på dig sträcks bältena automatiskt

Tillval: S90, V90, V90 CROSS COUNTRY och XC90
Lägg till text